dilluns, 4 de gener del 2010

El camí de Can Tona ja és una realitat

Una de les primeres decisions de transcendència del nou equip municipal va ser, a finals de 2007, subscriure els convenis urbanístics i iniciar la construcció del Camí de Can Tona.


Dos anys després, gràcies al Fons Estatal per a la Inversió Local, aquesta important obra de vialitat ja està acabada.


Més d'un 60% de la població del nostre municipi, per primer cop a la història contemporània, podrà anar cap el nucli principal i els veïnats de Llevant sense haver de passar per la carretera BP-5019. També per anar a l'Escola.

A l'hora, s'hi ha posat en marxa el primer carril-bici del nostre poble.

Agraïm a l'equip de govern que hagi fet possible aquest projecte, els més important dels darrers 20 anys per a la vertebració de la població del nostre municipi.

A mida que ens aconstumem a passar-hi, podrem apreciar la transcendència dels dos darrers projectes que culminen l'obra: el Parc de Llevant i el Camí Verd dels Tres Torrents, que esperem siguin realitat en el pròxim futur.

Diumenge dia 10 de gener, una bicicletada popular unirà per primera vegada els nuclis de Can Vila, Can Ram, Vallserena i Can Derrocada amb el nucli principal. No hi falteu!