dimarts, 10 de maig del 2011

Can Derrocada, simplement no existeix per als candidats electorals


Repassant els programes electorals he pogut comprovar que, sia perquè hom hi té un establiment, o els més perquè han aplegat a les seves llistes a destacats representants de les urbanitzacions, es reparteixen per als veïnats dàdives electorals que en tots els casos són velles reivindicacions, com ara:
 • Recuperar la zona esportiva de can Vila.
 • Crear un Local Social a Vallserena.
 • Acabar de posar les faroles a Vallserena.
 • Asfaltar l'entrada a Les Pungoles.
 • Recepcionar Les Pungoles.
 • Pista de boxes a Les Faldes.
 • Rehabilitar el local social La Fàbrica.
 • Acabar les voreres de Vallserena.
 • Crear un Street Park a Vallserena.
 • Dotar d'activitats als centres cívics dels veïnats i el del Pi Novell.
 • Fer un vial asfaltat Faldes-Nucli.
 • Fer un nou vial Can Vila/Can Ram/Vallserena vers a Sanata.
I Can Derrocada, ón és??

Can Derrocada certament només representa el 6% de la població total empadronada a Sant Pere de Vilamajor, però Les Pungoles només en representa el 3%, i Vallserna no arriba al 10%.

Can Derrocada està aportant els darrers anys més del 20% de l'increment total de la població empadronada al municipi, i és amb això el veïnat amb la taxa més alta de creixement en els darrers temps.

A Can Derrocada, la indiferència de tots plegats, en especial dels grups polítics de l'oposició en aquesta legislatura, ha impedit utilitzar l'operació Picart per tal de recuperar d'alguna manera un espai en condicions com a local social per al veïnat.

Mentrestant, Can Derrocada ha lluitat, perquè sempre hi hem cregut, en la creació del camí de Can Tona, a favor de tot el municipi, sofrint les conseqüències de l'increment de trànsit rodat pels seus malmesos carrers de pujades impossibles. Cap altre veïnat ho hagués aguantat, i en canvi els de Can Derrocada ho varem oferir des del principi.

A Can Derrocada suportem cada dia les importants molèsties de tot ordre que significa ser l'únic accés a l'escola. A d'altres veïnats s'hagués exigit una altra solució.

A Can Derrocada s'han tolerat en els darrers anys desenes d'importants irregularitats urbanístiques. Tant se val, és un territori per a trinxar!

Can Derrocada no existeix, simplement, és el Txernòbil de Sant Pere de Vilamajor. Ni el GISP, ni CiU, ni ERC, ni ISP tenen cap proposta per a Can Derrocada, i sí que les tenen per als altres veïnats.

Sóm ciutadans de segona. I això complau a molts.

Aquí teniu les meves propostes per a Can Derrocada:
 • Crear el Parc Urbà de Llevant, amb àrees d'esbarjo. pic-nic i esplanada per a activitats multitudinàries (fires, espectacles, ...).
 • Crear el Camí Verd dels Tres Torrents, des de l'esplanada del Parc de Llevant fins Can Llobera, per a bicicletes i vianants, reaturant la vegetació de ribera.
 • Recuperar per a ús ciutadà la Pista Polisportiva.
 • Crear un camí pedestre cirrcumvalant el Torrent de l'Abellar, amb estacions per a activitats de "footing" i assimilades.
 • Rehabilitar la pobre zona verda de la Riera per a fer-hi un àrea d'esbarjo. (Tot amb l'agraïemt a en José Luis Yelo i en Joan Bruguera per posar-hi en el seu dia dos bancs i una parperera)
 • Crear una pista de Trial-sin a la zona verda de La Riera.
 • Recuperar per a ús ciutadà la pista de Frontennis.
 • Recuperar per a ús ciutadà una planta de l'edifici principal de la Zona Esportiva.
 • Bescanviar els anteriors equipaments per a l'inútil solar d'equipaments municipals existent en l'únic indret urbà quins carrers no tenen nom.
 • Buscar una immediata solució a la resta de la zona esportiva de Can Derrocada, incorporada a l'operació Picart, convertida des de fa anys en un niu de rates i kosovars.
 • Aconseguir les cessions temporals per habilitar un camí per a vianants i bicicletes per arribar a l'escola des del Camí de Can Tona.
 • Inspeccionar i exigir la restauració de la realitat físca alterada a les edificacions que s'han aixecat i continúen aixecant-se incomplint tant les NNSS-87 com la normativa del POUM-2007.
Comparat amb el què el conjunt de grups candidats pretenen fer per a la resta de veïnats, el cost de tot el què proposo és molt menys del 5%.