dilluns, 25 d’octubre del 2010

Curset d'arquitectura creativa a Can Derrocada (II)

Lliçó 2: Com fer un edifici de quatre plantes

Les normes urbanístiques permeten fer a Can Derrocada habitatges de planta baixa més 2 plantes pis, dins d'una alçada de 9,15 m.

Jugant amb els pendents i els forats en el terreny i eliminant el fals sostre de les golfes en utilitzar la coberta inclinada, es poden sense cap problema fer quatre plantes (planta baixa més 3 plantes pis), que passen els controls dels tècnics com qui passa un Rolex fals per la frontera.


Figura 1. Esquema constructiu de Planta baixa + 3 pisos

És un contrasentit, però a més pendent del terreny, més alts poden ser els pisos, fins el punt de què es pot arribar a fer-hi quatre plantes i mitja si es combina amb els típics forats de 3,7 metres.

Podeu veure l'aplicació real d'aquesta lliçó constructiva a molts indrets de Can Derrocada, doncs s'ha convertit en una moda.

Per tant, alumnes del curset d'arquitectura creativa, el treball que haureu de fer per a aquesta segona lliçó és fer un àlbum de les variants d'aquesta mena de solució constructiva.


dimarts, 12 d’octubre del 2010

Curset d'arquitectura creativa a Can Derrocada


Lliçó 1: Del projecte a la realitat

Les NNSS-87 (antiga normativa) permitien fer un forat al pendent natural del terreny d'un màxim de 2,2 metres per encastar-hi l'edificació. Les actuals normes (POUM-2008) no permeten més de 1,6 metres.

Igualment es permitien fer murs interiors per a terrasses de fins 1,5 metres. Amb la normativa actual l'alçada d'aquests murs no podrà passar de 1,6 metres.

A continuació l'esquema d'un projecte real. Compleix amb el límit de la normativa


I seguidament la realitat. Observeu les cinc diferències:

Podeu veure l'aplicació real d'aquesta lliçó constructiva entre els carrers de Tagamenent i Pla de La Calma, a Can Derrocada.

Els assistents al curset d'arquitectura creativa hi seran convidats a un refrigeri, en el què els tècnics municipals ens intentaran il.lustrar de què és un miratge, que la edificació actual està dins les normes.


De moment, podeu veure les fotografíes a l'article de més avall.