diumenge, 6 d’abril de 2008

Crònica de l'Assemblea de Can Derrocada

El passat dissabte, l'Assemblea de l'Associació de Propietaris de Can Derrocada va reunir-se a l'objecte de valorar els resultats dels treballs duts a terme per la Comissió creada per a avaluar la proposta de Pla d'Usos presentada per Vilaguixà en relació amb la zona esportiva de Can Derrocada.

La Comissió, des de la seva formació, ha estat intervinguda fortament per la pròpia Junta de l'Associació, totalment contrària a qualsevol continuitat de Vilaguixà a l'immoble.
Tant és així que la Junta, al complert, s'havia apuntat en ple en aquesta Comissió -fet inusual en un òrgan d'aquesta mena- amb l'únic propòsit de neutralitzar la resta dels veïns que hi formaven part. Els treballs de la Comissió van esdevenir a partir d'aquest moment una carrera d'obstacles.

Els membres de la Junta, que presidien l'Assemblea, es van negar a presentar als veïns el pla d'usos, presentació que va haver de fer la resta de la Comissió.

Seguidament, aquesta part majoritària de la Comissió (5 dels seus 8 membres) va presentar els seus arguments a favor d'acceptar, amb algunes reformes, el pla presentat per Vilaguixà, exposició que va ser apaludida per la majoria dels presents. Al contrari, la presentació dels arguments de la part minoritària de la Comissió -únicament formada per la Junta-, va limitar-se a una sèrie d'arguments buits de contingut per intentar justificar, no ja la inviabilitat del pla d'usos, sinò pròpiament la desaparició de la zona esportiva de Can Derrocada. Aquesta exposició va ser repetidament interrompuda per bona part dels presents, veient la inconsistència dels arguments i la poca solidessa dels plantejaments.


Acabades les presentacions, van seguir una sèrie de retrets a l'actuació de la Junta en el si de la Comissió (manipulació d'actes, negativa a encarregar un dictamen sobre les possibilitats legals de l'immoble, reunions sense quorum amb pressa de decisions i aixecament d'actes que es van fer passar per bones, petició pública de suport al rebutg a l'acceptació del pla d'usos una setmana abans de l'Assemblea, pressions fetes a l'Ajuntament en contra del projecte, i altres actuacions impròpies), que van deixar estorats els presents.

Abocada al descrèdit, la Junta va negar-se a sotmetre a votació un posicionament de l'Assemblea en relació amb el pla d'usos i poder continuar amb la negociació del mateix, exigida insistentment pels assistents, posant en evidència aquesta negativa un talant allunyat de les mínimes formes democràtiques.
L'Assemblea convertida ja en una tangana brasileira, no va deixar a la Junta més remei que sotmetre a votació aquest posicionament.


Tots els veïns que, sense ser associats, estaven presents per invitació a l'Assemblea, van ser testimonis d'aquest lamentable espectacle.

Per una majoria aclaparadora, els presents vàren aceptar les tesis de la Comissió, favorable a proseguir amb la negociació del projecte, en base a les propostes de reforma contemplades.

Però per sorpressa dels assistents, els membres de la Junta van aportar en el moment de la votació representacions de vot per part d'absents, la major part concedides de bona fe probablement ignorant el propòsit amb que estaven sent utilitzades i, utilitzant tots els instruments reglamentaris (els membres de la Junta són els únics associats que s'assignen dos vots al.legant copropietat de les finques, per exemple) per tal d'aconseguir la neutralització de vots favorables, la junta va aconseguir finalment guanyar la votació per un sol vot de diferència.

A partir d'aquest punt, malgrat la manca de legitimitat, la junta de l'Associació té legalment el recolçament de l'Associació per dur a terme totes les gestions oportunes d'oposició frontal a què l'Ajuntament accepti el projecte de Vilaguixà, que permet recuperar l'ús socio-esportiu de la finca.
Segons les tesis dels membres de la Junta cal "resoldre aquest enutjós tema de forma definitiva i permanent".

A la vista dels esdeveniments, una série d'associats vàren donar-se en aquell mateix moment de baixa de l'Associació i molts d'altres varen manifestar obertament la seva disposició a fer-ho de forma immediata.

Tot i el trionf de la Junta, aquesta victòria esdevé amarga, doncs ha quedat clar que deixen de representar els veïns de Can Derrocada.

L'Associació de Propietaris de Can Derrocada ha quedat malauradament en una situació francament precària, allunyada dels veïns, els quals ja en una reunió multitudinària convocada a l'agost havien manifestat la seva adhessió inicial al projecte de Vilaguixà.
A hores d'ara l'Associació només compta amb el recolzament d'una desena de famílies del veïnat, i per tant abocada a la marginalitat.

Resulta lamentable que la posició reaccionària dels membres de la Junta i els seus seguidors, utilitzant formes imitades del totalitarisme, hagin relegat aquesta Associació a servir d'instrument per defensar únicament interessos particulars, i per tant ferida de mort abocant-la a la desaparició per manca de representativitat.

No obstant això, aquesta Assemblea ha servit per donar naixement a una nova Associació, que ben aviat serà presentada en públic, destinada a recuperar la credibilitat dels veïns i la seva màxima representació democràtica, proporcionant suport a l'Ajuntament per a què el projecte de Vilaguixà sigui una realitat, recuperant així el teixit social de Can Derrocada.