dissabte, 6 de novembre del 2010

El satèlit dóna comptes de les il.legalitats urbanístiques


La millor manera de construïr com es vulgui en terrenys en pendent és falsejar el mapa topogràfic.  D'aquesta manera els pendents esdevenen plans.
Però hi ha de més agosserats que, directament, modifiquen el terreny natural, que val més que 1.000 planells.
Però, des de l'aire, els satèl.lits vigilen el territori i es veu el què passa.
En el video següent podeu veure la superposició de fotografies fetes respectivament al 2008 i al 2009 quan les escavadores van "planejar" per la parcel.la situada entre els carrers Garbí i Pla de la Calma.
Els resultats són espectaculars:

 

Actualment, ja han tornat a crèixer matolls, i tot queda dissimulat, a excepció dels arbres que ja no hi són.
No hi ha constància a l'Ajuntament de què s'hagués demanant llicència per a moviment de terres (d'altra banda molt restrictives) de la qual cosa haig de concloure que s'han fet al marge de la legalitat (i si estic equivocat no tinc cap inconvenient en rectificar).

I jo em pregunto: ni la Brigada, ni els Vigilants (ja no dic els tècnics municipals perquè potser no van passar a veure les obres que s'estaven fent més amunt, amb la corresponent llicència) es varen donar compte del què va estar passant durant gairebé un any? O és que es mira cap un altre costat quan es tracta de Can Derrocada?